PIELGRZYMKI DO LOURDS

 

Do najważniejszych sanktuariów maryjnych we Francji należą: Lourdes, Puy-en-Velay oraz La Salette.
Maryjna historia Francji zaczyna się wcześnie! Istotnie, pierwsi misjonarze przybywają do kraju w latach 40 po Chr., kiedy to szalupy przybiły do brzegu dzisiejszego regionu Marsylii z intymnymi przyjaciółmi Jezusa na pokładzie : Łazarzem, Martą i Maryją z Betanii oraz z kuzynami Maryi Panny (którym zresztą Ona sama powierzyła najdroższe relikwie, zwłoki swojej matki Anny) i kilkoma uczniami, przyjaciółmi rodziny.


Wydaje się, że pierwsze objawienie Maryi w Galii znane historykom, miało miejsce przed V w. w Chartres, stolicy Carnotόw, w okresie galo-rzymskim centrum druidyzmu. Było to ukazanie się « Dziewicy, która porodzi » (dzisiaj Notre Dame de Chartres). Jednak pierwsze sanktuarium poświęcone Maryi, znane w Galii datuje się w V w. w Puy-en-Velay : cierpiąca niewiasta, która błagając Matkę Bożą, została zaprowadzona przez anioła na wzgόrze, dominujące nad miastem, gdzie odbyło się ukazanie Dziewicy Maryi wraz z cudownym uzdrowieniem. Zbudowano tam następnie kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Zresztą miasto Puy nazywało się początkowo « Le Puy Marie ». Dzisiaj Notre Dame du Puy jest wielkim sanktuarium maryjnym i bardzo uczęszczanym miejscem pielgrzymkowym Francji.


Innym ważnym sanktuarium maryjnym w Galii jest Notre Dame de Reims. Sanktuarium zbudowano w XII w. na miejscu spalonej świątyni karolińskiej z V w., gdzie miał miejsce 25 grudnia 496 r. chrzest (celebrowany przez biskupa św. Remigiusza) nowych najeźdźców i władców Galii, Frankόw, od których pochodzi nazwa Francji. W następnych wiekach, w nowo ochrzczonej Francji, ilość sanktuariów maryjnych zdecydowanie się powiększa. Można tu wymienić najbardziej znane jak : Notre Dame de Vézelay, Notre Dame de Roc Amadour, w czasie wypraw krzyżowych i wielkich pielgrzymek do Santiago de Compostelle, gdzie zostało złożone ciało św. Jakuba. Pόźniej między X i XII w. zbudowano wielkie katedry gotyckie, wszystkie poświęcone Maryi (Paryż, Chartres, Bourges, Reims, Laon …)


W XVII w. Ludwik XIII poświęca Francję Matce Bożej Wniebowziętej, która jest pierwszą patronką kraju
Pomiędzy uznanymi objawieniami Dziewicy Maryi we Francji należy wymienić Notre Dame de Grâce z Cotignac w Prowansji, które miało miejsce w XVI w., gdzie pielgrzymki uniemożliwione przez rewolucję francuską w 1789 r. wróciły i odnalazły swoją całą popularność. Innym ważnym momentem w historii maryjnej Francji były śluby Ludwika XIII, złożone Bogu 10 lutego 1638 r. Przez to ślubowanie krόl poświęcił Francję Najświętszej Maryi Pannie i wybrał Matkę Boską Wniebowziętą jako pierwszą patronkę Francji. Ustanowił datę 15 sierpnia (Wniebowzięcie Matki Bożej) świętem narodowym, obowiązującym we wszystkich diecezjach kraju . (2)


Począwszy od XVII w. liczba nowych objawień Matki Bożej zaczęła się powiększać. Kilka lat przedtem zanim Jezus objawił swoje Najświętsze Serce Małgorzacie Marii Alacoque w Paray le Monial (w 1673 r.), młoda pasterka Benoîte Rencurel otrzymała wizytę Maryi Dziewicy w Laus, w Alpach, w 1664 r.
W XIX w. Maryja jeszcze pomnaża objawienia we Francji …


W r. 1830, Maryja ukazuje się Katarzynie Labouré na Rue du Bac i prosi o wybicie Cudownego Medalika. Pόźniej, w 1846 r. objawia się płacząc, dwojgu dzieciom w La Salette, rόwnież w Alpach. Następnie 12 lat pόźniej w Lourdes, w 1858 r. składa wizytę Bernadecie Soubirous, potwierdzając Jej dogmat Niepokalanego Poczęcia. W 1871 r. w Pontmain, w Mayenne Maryja ukazuje się na nowo dzieciom ; pόźniej jeszcze w r. 1876, w Pollevoisin pod wezwaniem « Matki Miłosierdzia », odwiedza młodą Estelle Faguette, ktόrą uzdrawia i zobowiązuje rozpowszechniać szkaplerz …


W XX w., w 1947 r. w Ile-Bouchard, Maryja ukazuje się czworgu dzieciom i prosi je o modlitwę za Francję, ktόra jest w przededniu zamachu stanu : kraj został uratowany w ostatnim momencie od rewolucji … Bardziej wspόłcześnie uformował się z zapałem wielki poryw maryjny : Vierges pélerines de Notre Dame de France. Peregrynacja figur i obrazόw, będących kopiami, łaskami słynących wizerunkόw Najświętszej Dziewicy, czczonych w 99 diecezjach kraju oraz reprezentujących 5 kontynentόw i 4 wielkie sanktuaria o znaczeniu światowym, rozpoczęła się 8 września 1995 r. w Puy-en-Velay. Figury i wizerunki nawiedzały parafie w kraju przez cały rok, aby wrόcić do stόp kaplicy Notre Dame de Baiilet en France pod Paryżem. To stąd Vierges pèlerines de Notre Dame de France zostały następnie przewiezione do Rzymu, na Plac Św. Piotra, gdzie po otrzymaniu błogosławieństwa od papieża Jana-Pawła II, 8 grudnia 1996 r., wyruszyły w pielgrzymkę na 5 kontynentόw świata.

 

 

Głόwne sanktuaria maryjne Francji :
Notre Dame z Ile-Bouchard
Matka Boska Zwycięska w Paryżu
Notre Dame z Laus
Matka Boska Pokoju
Notre Dame z Lourdes
Notre Dame z Reims
Notre Dame z Ardilliers w Saumur
Notre Dame z Gray
Notre Dame z Treille
Notre Dame z Lavasina
Notre Dame z Myans (blisko Chambéry)
Notre Dame z Thierenbach (Alzacja)
Niepokalana z Cudownego Medalika
Notre Dame z Puy-en-Velay
Notre Dame z La Salette
Notre Dame z Pontmain
Notre Dame z Pellevoisin
Nasza Pani z Podziemia w Chartres
Notre Dame z Boulogne
Notre Dame z Cotignac
Notre Dame z Rocamadour
Matka Boska ze Strażnicy w Marsylii
Notre Dame de Bonheur w Ollioules (Toulon), śluby Ludwika XIII (tekst w Senacie)